1. Sklep internetowy KawaiHerbata24.pl prowadzony jest przez firmę PPHU Alma Dariusz Kułaga z siedzibą w Pile, ul. Rzemieślnicza 8, NIP 764-169-44-25, REGON 570500439 wpisaną do EDG prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piła pod numerem 3473.

2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

3. Złożenie zamówienia realizowane jest przez wypełnienie formularza zamówienia.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia następuje :                                                                                                                    

  - niezwłocznie dla zamówień płatnych za pobraniem,

  - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych. Bezpieczne płatności elektroniczne obsługiwane są przezLogo Dotpayoperatora systemuPrzelewy24

Lista dostępnych kanałów płatności wyświetlana jest przez system DotPay i obejmuje między innymi płatności kartami płatniczymivisa orazmastercard .

Czas realizacji zamówienia do wysyłki wynosi zazwyczaj do 48 godzin i może ulec wydłużeniu w szczególnych wypadkach. Łączny czas realizacji, do odbioru włącznie, zależny jest od operatora sposobu dostawy i wynosi orientacyjnie dla przesyłek kurierskich i paczkomatowych 2-3 dni i 5-7 dni dla przesyłek "Paczka w Ruchu.

6. Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia wyboru przewoźnika i zgodnie z tym wyborem przesyłka jest realizowana na adres podany przez kupującego w formularzu zamówienia.

 

7. Zakupiony towar wysyłany jest wraz z dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

8. Ceny towarów w sklepie są wyrażone w PLN lub w przypadku wybrania opcji przelicznika walutowego w innej walucie.

 

9. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki które są zależne od wybranej opcji dostawy.

 

10. Kawa i Herbata24.pl gwarantuje niezmienność cen w zamówieniach przyjętych do realizacji.

 

11. Istnieje możliwość ustalania indywidualnych cen i upustów dla klientów w wyniku obustronnych negocjacji.

 

12. W przypadku niezgodności towaru z umową klient ma prawo złożyć pisemną reklamację i przesłać ją na adres sprzedającego (także drogą mailową). Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację analogiczną drogą w ciągu 14 dni od daty odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. Klientowi przysługuje prawo skorzystania z gwarancji udzielanej przez producenta (o ile taka została ustalona) lub z uprawnień z tytułu rękojmi. Prawo to obowiązuje przez 2 lata od daty doręczenia.

 

13. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni  od daty zawarcia umowy zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość. Klient Informuje sprzedającego o swojej decyzji korzystając z formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym jednoznacznym oświadczeniu przekazanym sprzedającemu przed upływem w/w okresu. W przypadku skorzystania z opcji formularza elektronicznego Serwis KiH24 potwierdzi niezwłocznie tą samą drogą otrzymanie takiego zgłoszenia.

 

Wyjątkami od prawa odstąpienia od umowy są towary zapieczętowane, nienadające się po rozpieczętowaniu do zwrotu ze względów ochrony zdrowia i higienicznych oraz towary o krótkim terminie przydatności do użycia.

Sklep KiH24.pl zwraca wszystkie płatności otrzymane od klienta bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczeniu do siedziby KiH24.pl zwracanego towaru przy użyciu takich samych środków płatniczych w jakich otrzymał wpłatę chyba że strony w porozumieniu ustaliły inny sposób zwrotu. W przypadku gdy kupujący wybrał nietypowy sposób dostawy , niedostępny w opcjach dostawy i sprzedający zrealizował ten sposób, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów dostawy towaru.

 

Zwroty towaru następują do siedziby firmy: 64-920 Piła, Rzemieślnicza 8 i uznaje się je za skuteczne po odbiorze przez pracownika serwisu KiH24.pl lub po 2-krotnym awizowaniu przesyłki przez dostarczającego. Wraz z towarem klient zobowiązany jest odesłać paragon fiskalny o ile taki został wystawiony oraz wypełniony formularz zwrotu. Link do pobrania formularza został umieszczony w zakładce "Reklamacje i zwroty" w stopce.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania towaru. W przypadku odesłania towaru uszkodzonego sklep zastrzega sobie prawo odmowy uznania prawa odstąpienia od umowy lub reklamacji.

 

14. Składając zamówienie w sklepie KiH24.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Klienci zachowują prawo do wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Sklep KiH24.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłu danych przez administratorów serwerów pocztowych, które mogą uniemożliwić zawarcie lub sfinalizowanie umowy.

 

15. W przypadku wystąpienia ważnych i uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości klienta sprzedający, zwłaszcza realizujący wysyłkę lub prawo rozwiązania umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości klienta. Właściciel serwisu KiH24.pl oświadcza, że dołoży wszelkich starań celem rzetelnego ustalenia tożsamości klienta. W przypadku braku takiej możliwości lub negatywnej weryfikacji sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy lub dokonania zwrotu.

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy      o ochronie praw konsumenckich oraz innych stosownych przepisów prawa.

 

17. KawaiHerbata24.pl i podmiot zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość dostarczenia przesyłki przez operatora usług pocztowych i kurierskich.

18. Dane osobowe klientów podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Polityką Prywatności sklepu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password